/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

VĨNH LẠI – TỨ KỲ

Bố cu Vĩnh, dắt cu Vĩnh đi chơi, cu Vĩnh không đi, cu Vĩnh nằng nặc đòi ở lại

VĨNH LẠI – TỨ KỲ

 

       Vĩnh Lại (tên gọi cũ của Vĩnh Bảo và Ninh Giang) và Tứ Kỳ là hai phủ liền kề thuộc tỉnh Hải Dương. Vào một ngày cuối năm tri phủ Vĩnh Lại mới được bổ nhiệm có tới phủ đường Tứ Kỳ chơi. Thấy tri phủ Vĩnh Lại mặt còn non choẹt, còn tri phủ Tứ Kỳ là người từng làm quan đã lâu, lại nổi tiếng về thơ văn bèn ra một vế đối khá cao ngạo:

-         Bố cu Vĩnh, dắt cu Vĩnh đi chơi, cu Vĩnh không đi, cu Vĩnh nằng nặc đòi ở lại

Tri phủ Vĩnh Lại cũng không phải tay vừa, trong tích tắc liền ứng khẩu vế đối khá hoàn hảo:

-         Mẹ cái Tứ, bắt cái Tứ về tắm, cái Tứ không tắm, cái Tứ khăng khăng chẳng biết kỳ

Vừa nghe vế đối xong, tri phủ Tứ Kỳ vỗ đùi đen đét khen hay, mở hầu bao mời tri huyện Vĩnh Lại ở lại dự tiệc và kết nghĩa anh em.

 (Tô Ngọc Thạch sưu tầm)