/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

CHUYỆN VUI “TỨ VẬT” HUYỆN THỦY NGUYÊN

Trong thời gian tìm hiểu về mảnh đất và con người huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương.

CHUYỆN VUI “TỨ VẬT” HUYỆN THỦY NGUYÊN
.
       Trong thời gian tìm hiểu về mảnh đất và con người huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương. Từ năm Đồng Khánh (1886) là huyện Thủy Nguyên, phủ Kiến Thụy, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 31 tháng giêng năm 1898, Thủy Nguyên gia nhập “ngôi nhà chung” tỉnh Hải Phòng, ngay sau đó là tỉnh Phù Liễn, từ 1906 tỉnh này đổi tên thành tỉnh Kiến An…

Huyện đường Thủy Nguyên thời Pháp thuộc tại làng Trịnh Xá

          Sau đây là “tứ vật” của huyện Thủy Đường:

       1- Vật hành Thanh Lãng lộ (勿行清朗路), không nên đi vào con đường xã Thanh Lãng, tổng Phù Lưu (khu vực cánh đồng giáp Quảng Cư) vì hay bị cướp giật. Địa danh này nay thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên.

       2- Vật thú Lôi Động thê (勿娶雷洞妻), không nên lấy vợ ở xã Lôi Động, tổng Lâm Động, vì con gái thường trăng hoa, kiêu kỳ và nhà gái thách cưới cao. Địa danh này nay thuộc xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên..

       3- Vật ẩm Kiền Bái tửu (勿飲虔拜酒), không nên uống rượu của xã Kiền Bái, tổng Trịnh Xá, vì chất lượng kém, thường bị pha thêm lấy số lượng. Địa danh này nay thuộc xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên.

       4- Vật giao Phục Lễ hữu (勿交復禮友), không nên giao tiếp với dân xã Phục Lễ, tổng Phục Lễ vì thường lý sự, hai mặt. Địa danh này nay thuộc xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên.

       5- Một số câu ca cổ khác: Chơi với dân Kiền Bái mất cả dái lẫn cu. Hay Chơi với dân Phục nó đục đến xương.

NGỌC TÔ (sưu tầm)