/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

TỨ KỲ - VĨNH LẠI

Vừa nghe vế đối xong, Tri huyện Tứ Kỳ vỗ đùi đen đét khen hay, mở hầu bao mời Tri huyện Vĩnh Lại ở lại dự tiệc và kết nghĩa huynh đệ.

TỨ KỲ - VĨNH LẠI

.

       Vùng đất Tứ Kỳ thời phong kiến bao gồm bát tổng bên tả ngạn sông Lục (tên Nôm là Luộc) và lục tổng khu trên của huyện Vĩnh Bảo sau này nữa. Còn Vĩnh Lại gồm 5 tổng bên tả ngạn sông Lục (tên Nôm là Luộc) nay thuộc Ninh Giang và lục tổng khu dưới huyện Vĩnh Bảo ngày nay. Hai huyện này liền kề và thuộc phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương.

       Vào ngày cuối năm, Tri huyện Vĩnh Lại mới được bổ nhiệm có tới phủ đường Tứ Kỳ chơi. Thấy Tri huyện Vĩnh Lại mặt còn non choẹt, còn Tri huyện Tứ Kỳ là người làm quan đã lâu, sành về thơ văn, bèn ra vế đối khá cao ngạo:

  • Bắc cầu cho chú Vĩnh qua, chú Vĩnh không qua, chú Vĩnh lại?

        Tri huyện Vĩnh Lại cũng không phải tay vừa, trong giây phút liền ứng khẩu vế đối khá hoàn hảo:

  • Gánh nước cho cô Tứ tắm, cô Tứ không tắm, cô Tứ kỳ?

    Vừa nghe vế đối xong, Tri huyện Tứ Kỳ vỗ đùi đen đét khen hay, mở hầu bao mời Tri huyện Vĩnh Lại ở lại dự tiệc và kết nghĩa huynh đệ.

                                                      Ngọc Tô (sưu tầm)