/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

CHUYỆN VUI “TỨ VẬT” Ở TỔNG AN BỒ, HUYỆN VĨNH BẢO

Thực địa tổng An Bồ xưa kia, nay gồm các xã: Dũng Tiến, Giang Biên và một phần xã Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

CHUYỆN VUI “TỨ VẬT” Ở TỔNG AN BỒ, HUYỆN VĨNH BẢO
.
       Trong thời gian tìm hiểu về mảnh đất và con người huyện Tứ Kỳ, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương. Từ năm Minh Mạng thứ 19 (1838), tổng An Bồ là một trong tám tổng thuộc huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Từ cuối năm 1952 huyện Vĩnh Bảo được cắt về tỉnh Kiến An, từ cuối năm 1962 thì Kiến An và Hải Phòng hợp nhất. Thực địa tổng An Bồ xưa kia, nay gồm các xã: Dũng Tiến, Giang Biên và một phần xã Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

       Những lần trước chúng tôi đã tìm thấy nhiều điều thú vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng lần này ta được biết đến “tứ vật” (4 điều không nên) ở đơn vị hành chính cấp tổng và một số câu ca phản ánh về tính cách cộng đồng dân cư của một số làng xã, giống như “Chuyện vui ở huyện Tiên Lãng”, mà chúng tôi đã giới thiệu ở góc vui kỳ trước:
       1- Vật hành Xuân Bồ lộ (勿行路), không nên đi vào con đường xã Xuân Bồ, tổng An Bồ (khu giếng Chu) vì hay bị cướp giật. Địa danh này nay thuộc xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.
       2- Vật thú Đan Điền thê (勿妻), không nên lấy vợ ở xã Đan Điền (tên Nôm là Vẽo), tổng An Bồ vì con gái thường trăng hoa kiêu kỳ, nhà gái thách cưới cao. Địa danh này nay thuộc xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.
       3- Vật ẩm Quý Xuyên tửu (勿飲酒), không nên uống rượu của xã Quý Xuyên (tên Nôm là Lác và Râu), tổng An Bồ vì chất lượng kém, thường bị pha thêm lấy số lượng. Địa danh này nay là xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.
       4- Vật giao Đồng Quan hữu (勿交友), không nên giao tiếp với dân xã Đồng Quan, tổng An Bồ vì thường lý sự, hai mặt. Địa danh này nay thuộc xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

       5- Câu ca cổ: “Chơi với dân làng Mét cái mẹt không còn”, vì dân nơi đây hơi bị "khôn lỏi".

NGỌC TÔ (sưu tầm)