/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

BI HÀI CHUYỆN “KHAI ẤN” Ở ĐỀN TRẦN

Cảm tác theo bài “Bi hài chuyện “chạy chức” ở Thiên Trường” trên trannhuong.com
BI HÀI CHUYỆN “KHAI ẤN” Ở ĐỀN TRẦN
Nguyễn Hữu Quý
 

(Cảm tác theo bài “Bi hài chuyện “chạy chức” ở Thiên Trường” trên trannhuong.com)

Triều Trần một thuở hiên ngang
Ba lần đánh bại giặc càn Nguyên Mông
Vua tôi trên dưới một lòng
Triều đình thịnh trị, non sông thái bình.
Đền Trần là chốn tâm linh
Hàng năm khai ấn, triều đình chiếu ban
Nước cường cốt ở dân an
Nhược bằng quan lại tham gian giặc càn.
Hỡi ôi, nay lắm trái ngang
Quan nhà lũ lượt xe sang khai đền
Quan xin quyền chức lâu bền
Quyền cao chức lớn là tiền...đến ta.
Chốn thiêng nay lắm gian tà
Đền thiêng liệu có còn là cõi thiêng?
Đền xưa “Ban phúc vô cương”(1)
Đền nay “Ban phúc vô cường” (2)...lạ thay!
Phải chăng Đền báo cho hay?
 Quan tham chạy chức...đền thay phước lành?
 Mạnh chi ở đám lưu manh
 Biên cương giặc dã tung hoành...mặc bay!
 Đền thiêng Đền báo cho hay
 Bao giờ trả lại ấn khai thuở nào?
 Để dân ta lại tự hào
 Đền thiêng đón bậc anh hào vì dân./.
 
-------------------------
(1) Ban phúc không bờ bến-lời trong bài.
(2) Ban phúc không mạnh.
    16.3.2010

Nguon theo trannhuong.com