/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

Việc ăn cắp không thể làm một sớm một chiều, mà cần phải có biệt pháp cứng rắn và điều đặc biệt là chăm lo tới thế hệ trẻ thơ ...

Xem: 1036

[22-09-2022]

 Không thấy ông chủ quán trả lời, người khách trẻ dốc cạn chén rượu rồi hướng mắt về phía đảo xa mịt mùng trong đêm tối..

Xem: 975

[26-07-2022]

Sơn tin lời mẹ bảo. Trong em dậy lên một niềm hy vọng.

Xem: 872

[15-07-2022]

Đã tuổi ngựa thì chạy ở dưới đất thôi cho đắc dụng, hợp với lẽ tự nhiên của đạo Trời Đất lại viển vông đòi vút bay tận trời cao.

Xem: 1155

[11-06-2022]

Dân tộc Việt Nam mãi mãi tự hào về Hồ Chí Minh, nền văn minh nhân loại của thế kỷ XX này luôn tự hào có một vĩ nhân ...

Xem: 962

[09-06-2022]

Tiếc là không ghi âm ghi hình những cuộc tiếp xúc đó để có tư liệu soạn phim hài.

Xem: 1167

[14-05-2022]

Những dấu ấn của Minh Mạng cũng sẽ là căn cứ để hậu thế xem xét.

Xem: 1235

[06-04-2022]

Dĩ nhiên hội thảo này, với nhiều trang Kỷ yếu đã in, có những thành công đáng ghi nhận ở nội dung khác, nhưng  đó không thuộc về  bài viết của tôi.

Xem: 1255

[04-03-2022]

Quê gốc của Ngọc Tô ở Đòng Thâm (Xâm) Kiến Xương, Thái Bình. Tại mảnh đát này có đền Triệu Đà từ rất xa xưa....

Xem: 1101

[01-03-2022]

Sau chuyến lên chốt, nhà thơ Ngọc Bái, nguyên Chủ nhiệm Văn hóa - Văn nghệ Quân khu II, đã phát hiện ra bộ đội ta và đối phương đều chán ghét cuộc chiến tranh…

Xem: 1433

[20-02-2022]