/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

Nhớ một bài thơ của Minh Huệ: CHIA TAY ĐẦU TRĂNG MẬT

Nhà thơ Minh Huệ (1927- 2003), tên thật là Nguyễn Đức Thái, sinh ở Bến Thủy/ Tp Vinh / Nghệ An. Ông nổi tiếng với bài thơ Đêm nay Bác không ngủ (1951).
Nhớ một bài thơ của Minh Huệ: CHIA TAY ĐẦU TRĂNG MẬT
                 -----
Lời thưa : Nhà thơ Minh Huệ (1927- 2003), tên thật là Nguyễn Đức Thái,
sinh ở Bến Thủy/ Tp Vinh / Nghệ An . Ông nổi tiếng  với bài thơ "Đêm
nay Bác không ngủ" (1951).
Tuy vậy hồi 1953, NK tôi (15 tuổi) đang học lớp 6 Trường cấp 2 huyện
Phổ Yên/ Thái Nguyên - Chiến khu Việt Bắc,được Thầy giáo cho chép 2
bài thơ của Nhà thơ Minh Huệ :
- bài "Đêm nay Bác không ngủ" để học làm bài Giảng Văn  ( thời ấy chưa
có sách Giáo khoa, tất cả là chép tay, học thuộc lòng...)
- bài "Chia tay đầu Trăng mật" , bài này Thầy cho chép để các Trò yêu
Thơ "biết Thơ Minh Huệ thực hay đến chừng nào ? Bài này ĐẸP nhất là
câu "Óng ánh tóc buông 19 tuổi"... Còn bài thơ  "bị cấm" là vì anh Bội
đội vào Chiến dịch Thu đông 1953 quyết thắng mà lại viết "Anh bàng
hoàng lên hỏa tuyến Thu Đông" là làm nhụt chí khí chiến đấu !
Câu "Chiến tranh . Nghe mới nặng nề sao !" là "Tư tưởng cầu an- Hòa
Bình chủ nghĩa "...ảnh hưởng Xét lại Liên Xô / TBT. Chủ tịch Nikita
Khơ rút sốp "Chiến tranh là mất hết !"
 Bài thơ chép tay đến nay đã 65 năm, nhiều đêm NK tôi nằm thao thức
nhẩm đọc cảm nhận : có lẽ sau Tây Tiến/ Quang Dũng, Màu tím hoa Sim/
Hữu Loan (đều bị cấm) thì bài thơ "Chia tay đầu Trăng mật/ Minh Huệ"
là rất đáng đọc...NK xin chép lại để các Bạn thơ cùng thưởng thức :

Mùng cưới nếp là chưa rũ xong,
Gối tay chưa kịp nhàu nếp áo,
Trước ngõ sực tin về mật báo
Anh bàng hoàng lên hỏa tuyến Thu Đông.
                    *
Bao nhiêu lửa ấm của đêm đầu
Anh nhường em cả, im không nói
Óng ánh tóc buông mười chín tuổi
Trắng vành trăng vời vợi mắt lo âu !
Chìm đáy sông trăng run bổi hổi
Chìm đáy lòng day dứt lắng sâu .
                    *
Trách trăng sáng quá, đêm rằm quạnh
Soi bóng đầu thôn, bóng qua cầu !
Anh đi không dám quay đầu lại
Sợ nhìn bóng nhỏ sững đằng sau !
                    *
Để cái chết khi giáng trên đầu
Có em, cuộc sống càng thêm chắc .
Bấm bụng rời nhau đầu Trăng mật
Chiến tranh. Nghe mới nặng nề sao !
          Minh Huệ - 1953
               --------
Hà Nội 12-3-2018 - Nguyễn Khôi