/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

ƯỚC GÌ TA HÓA RA GÀ

/Đến chết cũng sướng như tiên. Thiên hạ cung kính đặt lên bàn thờ/.

Thư giãn cuối năm: ƯỚC GÌ TA HÓA RA GÀ

 .

 
.

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống sống đời tự do.
Đêm đêm thì gáy o o..
Suốt ngày đạp mái khỏi lo trả tiền.

Đến chết cũng sướng như tiên
Thiên hạ cung kính đặt lên bàn thờ.

DỊ BẢN:

Ước gì ta hóa ra gà
Suốt ngày đạp mái các nhà xung quanh.
 Sống lâu làm gì !


Thương con gà trống hoa mơ
Suốt ngày đạp mái bạc phơ cả đầu.
- Bạc đầu có tội gì đâu,
Sống không đạp mái, sống lâu làm gì!!!


Tác giả: Khuyết danh.