/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

GIẢI THƯỞNG CỦA HÀ NỘI KÌ LẠ NHẤT NĂM 2019

/Anh em văn nghệ hiểu cho. 70 năm sẽ giải to tà roành.../ Thơ TN

GIẢI THƯỞNG CỦA HÀ NỘI KÌ LẠ NHẤT NĂM 2019

Trương Tuần
 
       Nhân kỉ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô, Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác VHNT. Trong thể lệ thi có ghi Giải A 10 triệu đồng. Ấy vậy mà khi trao giải vừa qua Giải A được 500 ngàn đồng. Ảnh chụp là giải A của nhà văn Y Ban. Ôi Hà Nội 1000 năm văn hiến mà kì cục lạ kì. Ngẫu hứng mấy câu dưới đây:

 
Giải thưởng cốt ở tinh thần
Thành phố nghèo lắm, có ngần ấy thôi
Đang khi nước bỏng, dầu sôi
Nhật Cường nó chén cả xôi lẫn giò
Anh em văn nghệ hiểu cho
70 năm sẽ giải to tà roành...

Theo trannhuong.net