/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

TKV = Tiền Không Vào

Theo nguồn tin các báo:TKV dự báo đến năm 2020 Việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên sẽ lỗ hàng nghìn tỷ đồng

TKV = Tiền Không Vào

Trần Trương

TNc: Cái nước mình hay thật. Nói trái ý mấy câu là mắc tội như chơi còn làm hại công quỹ hàng ngàn tỷ thì tất cả vô can.


(Theo nguồn tin các báo:TKV dự báo đến năm 2020 Việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên sẽ lỗ hàng nghìn tỷ đồng)
Vậy xin gửi trước tới TKV mấy lời ai điếu:


Thương cho cái đất ba-zan
Đẻ ra Bô-xit để làm thành nhôm
Mấy thằng nghiên cứu lôm côm
Liều thân kiếm vốn tốn  ôm… hận sầu
T-K-V  nó ở đâu ?
Nhân cơ buồn bã ,rầu rầu Tân Rai
Tiền Không Vào(T-K-V),hỏi vay ai?
Hay Thụt Két Vợ (T-K-V) để sài nữa chăng?
Tham mưu mà cố nhố nhăng
Rồi đây THƯỢNG  CẤP  hàm răng chẳng còn
Nhân nhân , Tổ quốc gầy mòn
Một lũ quỷ ám béo tròn cối xay.

Nguon theo tranhuong