/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

THẦY NÓI NGỌNG

/Nếu không gặp bác Chuyên Tu. Làm sao biết được kẻ ngu hơn mình/. CD đời mới
Nguyễn Khôi 

THẦY NÓI NGỌNG
(Tặng : Nhà văn Lê Mai & Ts.ngôn ngữ Ng.Ngọc Kiên)
                  ------
"Tính tương cận dã/ Tập tương viễn dã"
                    - Luận Ngữ
                        *
Hồi cắp sách tới trường
Thầy giáo nhắc:
- Em Thái Bình tránh lờ = nờ ,
- Em HưngYên tránh nờ = lờ ...
Ngọng (từ) lưỡi thì dễ uốn
Còn ngọng (từ) tai thì khó đấy
phải luyện tập, lắng nghe...
               *
Thời đi làm Quan chức
Buồn cười nhất là Sếp to qua "bổ túc " (1)
Ngọng líu, ngọng lô lại thích đăng đàn :
- Các đồng chí phải HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
theo lời dạy của Nê Lin (Lê nin) ! ?
               *
Chao, hôm nay
Trên Diễn đàn Thế giới phẳng
lại phải nghe một vị Thầy nói ngọng
trong ngoài nước phì cười "
Ôi, "Đào tạo đúng quy trình" ? ! 
__________
(1) Ca dao/ tục ngữ thời 1980 :
- Dốt chuyên tu, ngu tại chức.
- Nếu không gặp bác Chuyên Tu/ làm sao biết được kẻ ngu hơn mình.
  Hà Nội, 20-11-2016