/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Ông Ô “chê”…Ông Pu!...

Obama: “Nga mắc sai lầm lịch sử” (VnExpre…04/03/2014) -Tổng thống Mỹ Barack

Ông Ô “chê”…Ông Pu!...

Dưa Lê
 
 
Obama: “Nga mắc sai lầm lịch sử” (VnExpre…04/03/2014) -Tổng thống Mỹ Barack
Obama hôm qua nói rằng Nga đang mắc sai lầm lịch sử và lặp lại lời kêu gọi tổng thống Vladimir Putin chấm dứt những hành động quân sự đang diễn ra ở Ukraine.
Thơ rằng: 
.
Ông Ô… tổng thống Huê kỳ
“Chê” ông đồng nhiệm ấy thì Ô.Pu…
Ô… không nói thẳng…”mày ngu”
Đưa quân bắt nạt xứ “U-Ken-Nà”  (Ukraine)
Xen vào nội bộ người ta
Đem quân “nghênh chiến” xem ra “yêng hùng”!?
Ông Ô… nổi đóa đùng đùng
Đem bài “lịch sử” nhắc cùng Ô. Pu…
Xuất quân nghênh chiến nước U…  
(Tuy rằng không nói “mày ngu”…như bò!)...
Một “lái súng” – Một “thầy cò”
Hai anh “võ miệng” đôi co nhùng nhằng!...
Bà con bịt mũi mà rằng:
Cái máu “nước lớn” hai thằng…như nhau!!!…
.
04-03-2014
DL