/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

NĂM MỚI CHÚC NHAU

/Siêu cường, Bành trướng thi nhau chết. Để được an vui cả loài người./
Thơ vui
       NĂM MỚI CHÚC NHAU
        (Nhái thơ Tú Xương)
                   ----
 
Ra phố mà nghe chúng chúc nhau
Chúc nhau trẻ mãi nhẵn đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn mũ
Muốn ĐẸP phải mua chụp kín đầu.
                     *
Ra phố mà nghe chúng chúc sang
Mua bằng, chạy chức tót làm Quan
Phen này ông nhập toàn xe xịn
Chúng nó tranh mua phải xếp hàng.
                     *
Ra phố mà nghe chúng chúc giầu
Chia nhau "dự án" thiếu gì đâu
Phen này ông mở thêm chứng khoán
Lùa chúng vào chơi...tớ vào cầu.
                      *
Nó lại máu "chơi" cỡ tuổi con
"chân dài", "đĩ đực" ngực môi tròn
Ra mãi ngoại thành xây Nhà Nghỉ
Cưa sừng làm Nghé thỏa tơ non.
                     *
Bắt chước "Xếp", ta chúc mấy lời
Chúc cho bọn ÁC sớm đi đời
Siêu cường, Bành trướng thi nhau chết
Để được an vui cả loài người.
          Góc thành nam Hà Nôi, 1-1-2015
           Nguyễn Khôi-