/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Lạm phát lễ hội

/Trở lại cuộc sống liêu siêu. Bởi vì lễ hội quá nhiều…tràn lan./ Tho TKTD

Lạm phát lễ hội

Thư ký thời đại
 
KD: Thất kinh vì người Việt có truyền thống “ăn mày quá khứ”. Cứ nhấm nháp mãi quá khứ vẻ vang, còn hiện tại thì chỉ có những tệ nạn là … vẻ vang: Tham nhũng, chạy chức quyền, rút ruột công trình, lãng phí., nói dối, vô cảm…..

Xin cùng chia sẻ:

 

LẠM PHÁT LỄ HỘI HÀNG NĂM


Kỷ niệm đâu phải chi ân?

Vì có tổ chức “ vi phân” được nhiều

Chi ít nhưng thích khai điêu

Đó là bí quyết làm liều kiếm ăn

Thời buổi kinh tế khó khăn

Là dịp kiếm chác để tăng “lậu” chìm

Lễ hội nhiều hãy lặng im

Miễn là thu được “lậu chìm” cùng ăn

Hoan hô kỷ niệm hàng năm

“Tích phân” lên cũng hàng trăm triệu đồng

Như vậy có thấy sướng không?

Tội gì hạn chế mà không hội hè.

Dân thì được bữa hả hê

Trống dong cờ mở hội hè đông vui.

Xong hội dân thấy “khổ rùi”

Tiền thuế dân đóng bị khui mất nhiều

Trở lại cuộc sống liêu siêu

Bởi vì lễ hội quá nhiều…tràn lan.

05/10/2014

Thư ký thời đại
Theo trannhuong