/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

KIM CHUÔNG

/Kim Chuông là cái chuông vàng. Thỉnh lên là khắp cả làng inh tai/ Thơ TN
Tôi vừa nhận được tập thơ: Khúc khích với văn nhân tập I và tập II. Giá 100K/ cuốn. Nhiều ký họa của TN thật thú vị:

KIM CHUÔNG

Kim Chuông là cái chuông vàng

Thỉnh lên là khắp cả làng inh tai
Người ta một, ông những hai
Ấy là không kể kiếm ngoài đôi khi
Thơ những ngày xa em đi
Tình yêu mùa gặt xanh rì Khoảng xanh
Nửa khuất mặt người
 mà kinh

Một phương trời gió tanh bành “chính tôi” (1)
Bây giờ cất tiếng à ơi
Con thơ vợ trẻ cuộc đời mới thơ
Chuông vàng một tiếng ngẩn ngơ
Giang Biên lảy khúc hát ru cả mình…(2)
---------
(1)-  Các chữ in đậm, gạch dưới là một số tên tác phẩm của Kim Chuông. Ông có câu thơ:
 Đi trong ngàn dặm đất trời / tôi tìm cho được chính tôi - là gì ?

(2)- Giang Biên là quê ông thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Trường Nhân