/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An) thu tiền lao động 100.000 đồng một cháu, nhiều trường khác lại thu của phụ huynh 300.000 - 500.000 đồng mỗi năm

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Dưa Lê

“Lao động”…mầm non?!..
.


.
Trẻ mầm non phải đóng 100.000 đồng tiền lao động. (VnExpress-14/-3/2014)
Mầm non thị trấn Con Cuông (Nghệ An) thu tiền lao động 100.000 đồng một cháu, nhiều trường khác lại thu của phụ huynh 300.000 - 500.000 đồng mỗi năm (?)… Lại xin có “Mười câu Khúc Khích” như sau:
    
.
Nghe tin bỗng giật thót mình
Nghệ An “quê Bác” nhà mình, chứ đâu?...
Ban ra cái “Lệnh” bổ đầu…
Mỗi cháu Mẫu giáo phải “chầu”…một trăm!...(100.000dồng)
(Có nơi còn thu rất…hăng…
Gấp ba, gấp bốn, gấp năm…bình thường )!…
Hỏi rằng: - “Ai ra chủ trương”?
Thưa: - Đây là “lệnh” của Trường ban ra!...
…………….
“Trăm năm trong cõi người ta”… (ND)
“Miệng Quan - trôn trẻ” qui ra thành…tiền?!!!...
.
16-03-2014
DL