/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

HÀI LẮM HU HU HU!

/Rồi sau mả đẹp mồ yên. Dưới cõi âm phủ hỏi tiền đâu ra ?????/ Thơ YP

HÀI LẮM HU HU HU!

Y Phết


Kết quả hình ảnh cho Ảnh động
 
 Tôi chỉ là dân nhà quê
Mới nghe bạc tỷ đã ghê cả người
Cả đời nước mắt mồ hôi
Ngày mong kiếm được vài đôi ngàn đồng
“Dân còn nghèo”, thật đúng không?!
“Ngàn tư tỷ đồng” tiêu cứ như chơi
Nói ra các bác đừng cười
Lũ tham nuốt cả mồ hôi dân lành!
Nghĩa trang riêng kẻ háo danh
“Vì dân” chẳng lẽ dân đành oằn lưng?
Hưởng thụ đến thế là cùng
Hưởng cho đến lúc vào trong quan tài!
Hu hu! Thôi đành thở dài
Nhìn ra lắm chuyện khôi hài lắm thay
Thằng còng làm cho thằng ngay!
Nợ nần “chúa chổm” ra tay đốt tiền...
Rồi sau mả đẹp mồ yên
Dưới cõi âm phủ hỏi tiền đâu ra ?????
 
Y PHẾT
Theo trannhuong.net