/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Chinh Phụ Ngâm Khúc tân thời

/Đồng thanh chỉ có một bài: Thượng thư Đệ nhất là ngài Thăng Thiên!/

Chinh Phụ Ngâm Khúc tân thời

 

Thuở lục lộ nổi cơn gió bụi

Khách đi đường lắm nỗi truân chuyên

“Thăng”  kia thăm thẳm tầng trên

Vì ai quy hoạch cho nên nỗi này?

Phố Sài Thành người dày như kiến

Đường Sài Thành xe bện như sông

Sáng ra phải đến cửa công

Nửa đêm xuất phát vẫn không kịp giờ!

Xe cứ nổ vật vờ chẳng tiến

Còi cứ kêu mà kiến chẳng bò

Mặc cho pô-lít hét hò

Đường ta ta cứ vừa dò vừa “din”.

Lý Thái Tổ một nghìn năm trước

Có chiêm bao chẳng được thế này:

Triệu người mặt đỏ hây hây

Bước đi một bước giây giây lại dừng.

Lòng thiếp tựa bừng bừng lửa đốt

Dạ chàng như  xát bột ớt cay

Hết giờ, tan lớp rồi đây

Con thơ ngóng mẹ, bạn bầy ngóng… bia.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy lao xao những nước cùng xe

Thương hai con mắt cay xè

Bia  chàng, con thiếp ai về trước ai?

Chàng tuổi trẻ vốn dòng Đoàn đội

Xếp trống kèn theo hội “lăng xăng”

Số chàng không giáng thì thăng

Qua kỳ Đại nghị mà thành Thượng thư.

Chí làm trai sá gì xe ngựa

Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao

Thượng  phương bảo kiếm đã trao

Nhậm chức chàng “nổ” ào ào gió thu.

Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi

Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi

Thượng thư – Tiến sỹ mấy người

Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?

Ngòi dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc

Người trên đường ngày chết mấy trăm

Tức thì “chém gió” phăm phăm:

“Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm liền!”

Lại thương nỗi phố phường xe kẹt

Chàng nêu gương xe buýt mà đi

Công văn chàng ký tức thì

Công chức lục lộ định kỳ phải theo!

Dù thiên hạ mè nheo, đả kích

Cấm mô tô bình bịch từ đây

Một lần gươm báu ra tay

“Nhất nhung đại định” việc này phải xuôi!

Chàng đã quyết , lòng người chưa quyết

Xe cấm đi, nhưng việc phải đi

Ai hay giữa chốn kinh kỳ

Đón con, chợ búa xe gì, hỡi ai?

Chàng từ đi vào nơi Đà Nẵng

Xuống phi trường là xắn quần lên

Tướng quân tả hữu hai bên

Tiền hô hậu ủng tiến lên công trường.

Hỏi Ban trưởng tên Cương họ Đặng

Phi trường xây mấy tháng nữa xong?

“Dạ thưa, đang rối bòng bong

Cuối năm chưa thể hoàn công, khánh thành”

Tức thì trận lôi đình bỗng nổ

Rút mô bai chàng xổ một bài

“Hai sim hai sóng on lai”

Lệnh ngay xếp Tổng tìm ngài thay Cương.

Thương thay nỗi đoạn trường họ Đặng

Tưởng ngọt ngào mà đắng oan gia.

Bóng cờ tiếng trống dần xa

Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.

  Chàng từ buổi giữa dòng trảm lính

Tiếng thơm bay bá tính đều ca

Mặt chàng đỏ tựa ráng pha

Giọng chàng xủng xoảng như là thép gang.

Tiếng tụng ca ùng oàng như pháo

Báo giấy in rồi báo “on lai”

Đồng thanh chỉ có một bài:

Thượng thư Đệ nhất là ngài Thăng Thiên!

 NgKh