/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Chân dung vui nhà văn Phạm Ngọc Tiến

/Tiểu đường anh đã khỏi chưa ?. Xem chừng đứt cái... cò cưa thuở nào/ Thơ Trần Nhương

Chân dung vui nhà văn Phạm Ngọc Tiến

Trần Nhương
.
 


Phạm Ngọc Tiến


Trông như em của Chí Phèo
Minh giầu chỉ thích em nghèo kề bên
Ngày xưa anh ở ngành Điên (điện) (1)
Bây giờ biên kịch xưởng phim truyền hình
Tàn đen đóm đỏ mới kinh
Cháy veo vì Gió làng Kình dở hơi
Cố hương đang Đợi mặt trời
Sinh linh bé bỏng (2) tơi bời gió mưa
Tiểu đường anh đã khỏi chưa ? (3)
Xem chừng đứt cái... cò cưa thuở nào.
...
********
(1) - Trước đây Phạm Ngọc Tiến công tác ở ngành Điện.
(2) - Các chữ in gạch dưới là tên tác phẩm của Phạm Ngọc Tiến. Phim Gió làng Kình do anh biên kịch đã chiếu trên VTV.
(3) - Anh bị mắc bệnh tiểu đường

Theo trannhuong