/Mùa hạ ve kêu như tiếng kèn vang vọng Bông giềng vườn hé ủ một trưa say/ Thơ Vũ Châu Phối.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

CẦN THƠ CẤM MẶC QUẦN BÒ?

/Buồn qua quán gọi đĩa lòng. lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về././ Thơ KD

CẦN THƠ CẤM MẶC QUẦN BÒ?
.

.
Cần Thơ cấm được mặc quần

bò vào công sở một tuần trừ lương

Sếp trưởng thì đang rất cương
quyết phải thực hiện chủ trương áo quần

Người nào mặt cũng đầy phân
vân là chẳng biết có ngần ngại không?

Rồi đeo phù hiệu của công
ty ở trước ngực núm hồng xinh xinh

Tôi thì cũng hết cả tinh
thần làm việc ấy nên mình im ru

Thân này chẳng khác gì cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng

Buồn qua quán gọi đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về./. 
.
Thơ vui (Thi An sưu tầm và biên soạn)

.