/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh nghệ thuật

"BẰNG LĂNG TÍM CHÙNG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI" TẠI HẢI PHÒNG

Miền kí ức lịm vào tôi tím bầm nhung nhớ..., một màu tím làm chùng cả thời gian chờ đợi

"BẰNG LĂNG TÍM CHÙNG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI" TẠI HẢI PHÒNG

(Thơ Tô Ngọc Thạch)

.

"Mùa thi về gõ cửa xôn xao" (Thơ TNT)

.

"Bức thư tình mực tím vẫn còn nguyên" (Thơ TNT)

.

Tương tư tôi vớt câu thơ tím bầm" Thơ TNT

.

"Miền kí ức lịm vào tôi tím bầm nhung nhớ" (Thơ TNT)

.

"Bằng lăng tím rịm bên bờ nhớ thương" (Thơ TNT)

.

Ảnh: Tô Ngọc Thạch chụp bằng máy Canon 7D