/Ai giăng rơm rạ quê Người. Để tôi gỡ rối nửa đời chưa xong?/ Thơ Ngọc Tô

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh nghệ thuật

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC GẶP MẶT CỦA CHI HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG TẠI THÁI - TUYÊN

Một số hình ảnh tại cuộc hội thảo Tác phẩm hay - Đích đến và giải pháp tại Hội trường nhà khách đoàn 16 Quân khu I
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC GẶP MẶT CỦA CHI HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG TẠI THÁI - TUYÊN
.Từ khách sạn của Đoàn 16 QK 1, các nhà văn đi thăm quan hồ Núi Cốc
.Toàn cảnh cuộc hội thảo "Tác phẩm hay - Đích đến và giải pháp" tại Hội trường nhà khách đoàn 16, QK 1

.


Từ trái qua là các nhà văn: Trần Nhương, Hà Cừ, Kim Chuông, Ngọc Tô và Ánh Tuyết
.


Chi hội nhà văn VN tại Hải Phòng trước "cây đa Tân Trào lịch sử" ở Tuyên Quang
.


Ngọc Tô trước lán bảo vệ chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào
.
Ảnh; Ngọc Tô và ĐT