/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Tuần vừa qua, nhiếp ảnh gia của tongocthach.vn đã có cuộc thực tế tại chợ tình Khau Vai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHỢ TÌNH KHÂU VAI

.


Tuần vừa qua, nhiếp ảnh gia của tongocthach.vn đã có cuộc thực tế tại chợ tình Khau Vai tại Hà Giang
.
Chợ tình Khâu Vai nhìn từ chân núi
.Lên nương


Ảnh: Vũ Thành Chung