/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

BỨC ẢNH CHĂN VỊT CỦA VŨ THÀNH CHUNG

/Vịt vàng vịt bạc mùa xanh. Phận người ai buộc mong manh cuối trời!/ Thơ Thi An
BỨC ẢNH CHĂN VỊT CỦA VŨ THÀNH CHUNG
.

         Bức ảnh này đã cho thi sỹ Vũ Thành Chung danh hiệu lớn nhất của sự nghiệp làm nhiếp ảnh: 4 huy chương vàng quốc tế, 01 huy chương bạc Mỹ, 01 huy chương đồng quốc tế. Khi được giải thưởng tôi có nói đùa với VTC: Ông cầm 10 triệu đến tận nơi tặng cô chăn vịt, vì cô ấy và đàn vịt đã cho ông danh lớn và tôi có đôi dòng lục bát nhôi nhoam tặng VTC như sau:
.
.


TẶNG VŨ THÀNH CHUNG  

 

Chiều nghiêng óng ánh chân đê

Em đang đuổi nắng dồn về bên anh

Vịt vàng vịt bạc mùa xanh

Phận người ai buộc mong manh cuối trời!

.
Thi An