/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÀ VĂN KHÓA IX

Đoàn Hải Phòng với 13 đại biểu tới dự (50% quân số) gồm các nhà văn sau: Đình Kính, Bão Vũ, Tô Ngọc Thạch, Thi Hoàng, Kim Chuông, Phạm Ngà, Lưu Văn Khuê, Hoài Khánh, Nguyễn Quốc Hùng, Mai Văn Phấn, Vũ Thị Huyền, Dương Thị Nhụn và Phạm Xuân Trường.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÀ VĂN KHÓA IX
.

       Đại hội Nhà văn Việt Nam khóa IX diễn ra tại Hà Nội với hơn 500 hội viên. Đoàn Hải Phòng với 13 đại biểu tới dự (50% quân số) gồm các nhà văn sau: Đình Kính, Bão Vũ, Tô Ngọc Thạch, Thi Hoàng, Kim Chuông, Phạm Ngà, Lưu Văn Khuê, Hoài Khánh, Nguyễn Quốc Hùng, Mai Văn Phấn, Vũ Thị Huyền, Dương Thị Nhụn và Phạm Xuân Trường. Do khâu tổ chức còn hạn chế đoàn HP phải tách làm hai nơi ở là nhà khách La Thành và nhà khách Quân đội. Tối ngày 8/7 họp tất cả các đảng viên, còn ngày 9 và 10/7 họp trù bị tại 218 Đội Cấn Hà Nội. Sáng 11 họp chính thức tại Hội nghị Quốc tế.

Sau đây là một số hình ảnh về Đại Hội IX:
.3 anh em "Những dòng sông cùng chảy" từ trái sang cùng Ngọc Bái và Nguyễn Châu
.


Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng
.


Nhà văn Chu Thùy Liên (phải) người dân tộc Hà Nhì bên cạnh nhà văn Vũ Thị Huyền
.Bầu cử lần này khác các đại hội trước, nếu chưa có dấu ở thẻ thì chưa được ra khỏi hội trường
.


Nhà thơ lão thành Giang Nam (thứ 4 từ phải sang) tại đại hội IX
.
Ảnh: TNT + NQH