/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNG 4 VỀ TRƯỜNG SA

Chúng tôi ra Trường Sa là khẩu hiệu của đoàn đại biểu ra thăm Trường Sa 04/2013

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNG 4 VỀ TRƯỜNG SA

.

Chủ nhân tương lai tại đảo Sinh Tồn - Trường Sa

.

Đảo Đá Nam

.

"Chúng tôi ra Trường Sa".

.

Ảnh: Vũ Thành Chung