/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY VỀ THĂM NƠI Ở VĨNH HẰNG CỦA NHÀ THƠ "MIỀN QUÊ THÁNG SÁU" TẠI THÁI THỤY THÁI BÌNH

Nhân ngày giỗ đầu nhà thơ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Khánh, các nhà thơ Kim Chuông, Tô Ngọc Thạch, Vũ Thành Chung, Hà Cừ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY VỀ THĂM NƠI Ở VĨNH HẰNG CỦA NHÀ THƠ "MIỀN QUÊ THÁNG SÁU" TẠI THÁI THỤY THÁI BÌNH

"

Nhân ngày giỗ đầu nhà thơ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Khánh, các nhà thơ Kim Chuông, Tô Ngọc Thạch, Vũ Thành Chung, Hà Cừ (Cùng chung một tác phẩm "Những dòng sông cùng chảy" với Trọng Khánh) về thăm nơi ở vĩnh hằng của bạn tại Bao Hàm, Thái Thụy, Thái Bình

.

"Dòng sông này chảy suốt đời tôi" - Sông Hóa (thơ TNT)

.

Cầu phao sông Hóa (Đây cầu Quý Cao, cầu Mục, cầu Nghìn. Cầu Hàn, phà Chanh, cầu phao sông Hóa - lời bài hát của TNT )

.

Nhà thơ Tô Ngọc Thạch tại cầu phao sông Hóa

.

Thi sỹ Tô Ngọc Thạch (trái) và thi sỹ Hà Cừ trong khuôn viên nơi an nghỉ vĩnh hằng của vợ chồng nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh tại  Bao Hàm, Thái Thụy Thái Bình

.

Ảnh: Vũ Thành Chung