/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ TP. VLADIVOSTOC MIÈN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA

Mai Dung và Vova từ Viễn Đông nước Nga xa xôi cho ta nhiều bức ảnh khá sinh động

GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ TP. VLADIVOSTOC MIÈN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA

.

Múa ô

.

Múa quạt

.

Đồng ca

.

Múa tập thể

.

Ảnh: Mai Dung + Vova