/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ TP. VLADIVOSTOC MIÈN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA

Mai Dung và Vova từ Viễn Đông nước Nga xa xôi cho ta nhiều bức ảnh khá sinh động

GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ TP. VLADIVOSTOC MIÈN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA

.

Múa ô

.

Múa quạt

.

Đồng ca

.

Múa tập thể

.

Ảnh: Mai Dung + Vova