/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

CHÙM ẢNH VỀ NƠI YÊN NGHỈ CỦA THI SĨ HÀN MẠC TỬ

Cuộc đời thi sỹ Hàn Mạc Tử gắn liền với Gềnh Ráng - Quy Nhơn

CHÙM ẢNH VỀ NƠI YÊN NGHỈ CỦA THI SĨ HÀN MẠC TỬ

.

Gềnh Ráng, Bình Định

.

Nơi yên nghỉ của Hàn Mạc Tử

.

Hàn Mạc Tử mất trên chiếc giường này

.

Tượng bán thân Hàn Mạc Tử ở Quy Nhơn

.

Ảnh : Vũ Thành Chung