/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh bạn bè

CHÙM ẢNH VỀ NƠI YÊN NGHỈ CỦA THI SĨ HÀN MẠC TỬ

Cuộc đời thi sỹ Hàn Mạc Tử gắn liền với Gềnh Ráng - Quy Nhơn

CHÙM ẢNH VỀ NƠI YÊN NGHỈ CỦA THI SĨ HÀN MẠC TỬ

.

Gềnh Ráng, Bình Định

.

Nơi yên nghỉ của Hàn Mạc Tử

.

Hàn Mạc Tử mất trên chiếc giường này

.

Tượng bán thân Hàn Mạc Tử ở Quy Nhơn

.

Ảnh : Vũ Thành Chung