/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Hầu như toàn bộ những Văn từ (miếu) chúng tôi nêu ở trên, nay không còn nữa, ngoại trừ Văn miếu (từ) Hàng Kênh và Văn miếu Xuân La (Kiến Thụy).

Xem: 1141

[15-02-2022]

Đại đa số người dân miền Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ đều thắc mắc tại sao con sông qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

Xem: 1420

[15-02-2022]

Không ít các độc giả gửi cho chúng tôi nhiều câu hỏi về Hà Nội vì thành phố này và thành phố Hải Phòng có cùng một sắc lệnh thành lập vào ngày 19 tháng VII năm 1888,

Xem: 1004

[15-02-2022]

Từ đó ta có thể khảng định hai sắc phong đầu chỉ là tương truyền mà thôi. Còn các sắc phong thời nhà Nguyễn (1889 – 1924) là có cơ sở

Xem: 947

[14-02-2022]

Phần lớn các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt từ thời Hậu Lê đến hết năm Khải Định 9 (1924) đều có phong sắc và các sắc phong này phản ánh quyền uy tối thượng của nhà vua,

Xem: 1438

[07-02-2022]

Khi tìm hiểu về các nhà khoa bảng huyện Nghi Dương, nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Tình cờ chúng tôi được biết Bia đá của Văn miếu huyện Nghi Dương ghi 14 Tiến sỹ Nho học.

Xem: 1101

[14-01-2022]

Văn miếu Xuân La đã được “Xếp hạng di tích Lịch sử Văn hóa cấp thành phố” từ năm 2010.

Xem: 1368

[12-01-2022]

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi thấy: Những huyện có các nhà khoa bảng (Tiến sỹ Nho học) thông thường có Văn miếu.

Xem: 1085

[04-01-2022]

Hải Phòng có hơn chín chục nhà khoa bảng, nhưng đặc biệt có một gia đình ở huyện An Lão có ba bố con đều đỗ Đại khoa

Xem: 787

[02-01-2022]

/Nhâm Dần(15) về với chàng Phòng. Ước gì đầu bạc răng long trọn đời?/ Thơ NT

Xem: 834

[22-12-2021]