/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Trời đã ngả chiều chúng tôi còn phải trở về Hải Phòng, mong sao Ban khánh tiết làng Lạng Am tiếp tục kiếm tìm các di sản văn hóa bị vùi lấp trong lòng đất

Xem: 2924

[25-04-2022]

Chưa có một sử sách nào từ cách mạng tháng 8 năm 1945 trở về trước viết về Đức Thánh Lê Chân.

Xem: 1842

[12-04-2022]

Với 3 mặt thành phía Tả, phía Hữu, phía sau đều có núi, mỗi phía thành đều có đặt pháo đài.

Xem: 7310

[05-04-2022]

/Lấy đâu ra sắc thành hoàng. Để tôi đem tích hóa vàng tháng năm?/ Thơ TNT

Xem: 1922

[15-03-2022]

/Cho mùa thu mãi vàng au. Tình huynh đệ nối nhịp cầu thêm xanh./ Thơ TNT

Xem: 2044

[02-03-2022]

Hầu như toàn bộ những Văn từ (miếu) chúng tôi nêu ở trên, nay không còn nữa, ngoại trừ Văn miếu (từ) Hàng Kênh và Văn miếu Xuân La (Kiến Thụy).

Xem: 4182

[15-02-2022]

Đại đa số người dân miền Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ đều thắc mắc tại sao con sông qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

Xem: 3660

[15-02-2022]

Không ít các độc giả gửi cho chúng tôi nhiều câu hỏi về Hà Nội vì thành phố này và thành phố Hải Phòng có cùng một sắc lệnh thành lập vào ngày 19 tháng VII năm 1888,

Xem: 2390

[15-02-2022]

Từ đó ta có thể khảng định hai sắc phong đầu chỉ là tương truyền mà thôi. Còn các sắc phong thời nhà Nguyễn (1889 – 1924) là có cơ sở

Xem: 4676

[14-02-2022]

Phần lớn các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt từ thời Hậu Lê đến hết năm Khải Định 9 (1924) đều có phong sắc và các sắc phong này phản ánh quyền uy tối thượng của nhà vua,

Xem: 4510

[07-02-2022]