/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

NHỮNG PHẦN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ MẠC TRONG NỘI DUNG GHI TRÊN HAI BIA ĐÁ CỦA CỤ TRẠNG

Lịch sử trước sau rồi sẽ sáng tỏ, là con cháu nhà Mạc, mang dòng họ Đế vương, chúng ta hãy làm điều gì đó cho xứng với tiền nhân đã có một thời oanh liệt.
NHỮNG PHẦN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ MẠC TRONG
NỘI DUNG GHI TRÊN HAI BIA ĐÁ CỦA CỤ TRẠNG

TRÌNH TÌM THẤY Ở TIÊN LÃNG.

       Trên hai bia đá của cụ Trạng Trình được nhóm nghiên cứu khoa
học độc lập của TS Nguyễn Xuân Vịnh tìm thấy ở bờ đê thôn
Thanh Trì xã Kiến thiết huyện Tiên Lãng ngày 6/5/2018 có
những nội dung liên quan tới các vua Mạc, đây là những điều rất
quan trọng giúp cho Mạc tộc chúng ta cũng như toàn dân tộc
hiểu rõ thêm về nhà Mạc. Thiết nghĩ cũng cần ghi lại, phổ biến
cho toàn Mạc tộc để cháu con hậu thế am hiểu hơn, để có những
việc làm thiết thực thể hiện lòng kính hiếu với tiên tổ của một
dòng họ đã từng nắm giữ vương triều Nam quốc .
Ở bia đá thứ hai Cụ ghi rõ
莫 晁睿 皇 帝 同 宗 阮 公 文 達 之 九 原
MẠC TRIỀU DUỆ HOÀNG ĐẾ ĐỒNG TÔNG NGUYỄN
CÔNG VĂN ĐẠT CHI CỬU NGUYÊN (đây là khu mộ của
vua Mạc Tuyên Tông và dòng họ nhà ông Nguyễn Văn Đạt)
Về niên hiệu ghi 延成八年大暑節徒密刊致仕中庵鄉阮老撰
DIÊN THÀNH BÁT NIÊN ĐẠI THỬ TIÊT ĐỒ MẬT SAN,
TRÍ SỸ TRUNG AM HƯƠNG NGUYỄN LÃO SOẠN (bia
được làm vào tháng 6 năm Diên thành thứ 8 (1585) cụ già nghỉ
hưu họ Nguyễn làng Trung Am soạn, học trò bí mật khắc)
Góc trái bia có bốn câu như sau :
起 造 研 紂 必
我 求 莫 得 昭
三 帝 埋 婦 里
陽 鄉 下 彤 村

KHỞI TẠO NGHIÊN TRỤ TẤT
NGÃ CẦU MẠC ĐẮC CHIÊU
TAM ĐẾ MAI PHỤ LÝ
DƯƠNG HƯƠNG HẠ ĐỒNG THÔN

Đời sau sẽ có chuyện nói xấu vua Mạc như vua Trụ , ta muốn
nhà Mạc được sáng tỏ nên đã di dời ba vua Mạc về quê vợ ta là
làng Lý Dương thôn Hạ đồng (nay là thôn hạ Đồng xã Cộng
Hiền huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng).
Như vậy là đã rõ, trước khi cụ mất năm 1585, có bốn vua Mạc
lần lượt qua đời, đó là vua Mạc Thái tổ (Mạc Đăng Dung) 1541,
vua Mạc Thái tông (Mạc Đăng Doanh) 1540, vua Mạc Hiển
Tông (Mạc Phúc Hải) 1546, vua Mạc Tuyên Tông (Mạc Phúc
Nguyên) 1561. Mộ Vua Mạc Phúc Nguyên táng tại nơi tìm thấy
bia đá (thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết huyện Tiên Lãng. Còn lại
ba vua Mạc Thái tổ, Mạc Thái Tông, Mạc Hiển Tông được Cụ
Trạng đưa về quê vợ cụ là làng Lý Dương, thôn Hạ Đồng (tức
thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền , huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải
Phòng).
Ở bờ đê Tiên lãng nơi tìm thấy hai bia đá còn có mộ của hai
người nữa , đó là南 芳 潢 后 Nam Phương Hoàng Hậu , 夫
人 婉 仁 Uyễn Nhân phu nhân là hoàng hậu và thứ phi của
vua Mạc Phúc Nguyên. Trong bia còn nói rõ Hoàng Hậu Nam
Phương là người buông rèm chấp chính sau khi vua mất, Uyển
nhân phu nhân là người làng Bào Am. Nơi bờ đê Thanh Trì Tiên
lãng an táng vua Mạc Phúc Nguyên cụ gọi là Thiên vực.
ở bia đá thứ nhất trong bài 貽 言 志
DI NGÔN CHÍ cụ có viết
清 持 空 族 墓 復 原
“THANH TRÌ KHỔNG TỘC MỘ PHỤC NGUYÊN” nghĩa là
tại nơi Thanh Trì này khu mộ của dòng họ “lớn” sẽ được khôi
phục, dòng họ “lớn” (KHỔNG TỘC) đây cụ muốn nói tới chính
là họ MẠC chứ không phải họ Nguyễn của cụ.
Hai câu thứ 5, thứ 6 trong bài DI NGÔN CHÍ cụ viết
傘 神 選 諦 為 心 梵
沱 靈 南 替 伯 聖 明
TẢN THẦN TUYỂN ĐẾ VI TÂM PHẠN
ĐÀ LINH NAM THẾ BÁ THÁNH MINH
Cụ muốn nói Vua Mạc thái tổ là người có tâm như Phật được
sơn thần Tản Viên lựa chọn kỹ càng chứ không phải kẻ ngụy
triều soán ngôi như người ta vẫn nghĩ. Những cây bút sử của nhà
hậu Lê nói xấu vua Mạc cũng là lẽ tất nhiên, nhưng triều Mạc
thay thế triều Lê cũng là lẽ tất yếu của lịch sử, thây thế một triều
đại tàn lụi, mục nát bằng một triều đại mới tân tiến hơn, lợi dân
ích nước hơn vốn là công việc của lịch sử. sau khi nhà Mạch
thay thế nhà Lê, sự tiến bộ trong phong cách quản lý đã làm cho
xã hội nước ta thay đổi hẳn về mọi mặt, quốc thái dân an, phồn
thịnh. Đó cũng là lý do tại sao mãi tới năm 45 tuổi cụ Nguyễn
Bỉnh Khiêm mới ra thi để làm quan. Chính vì thế mà hai pho
tượng đá của vua Mạc Thái tổ tại chùa Trà Phương Hải phòng
và chùa Hội Linh làng Đào Xá Quỳnh Phụ Thái bình đều có
dáng nhà Phật, Phật hoàng đế (như Phật Hoàng Trần Nhân
Tông). Cả hai câu 5,6 muốn chỉ dẫn ba vua cùng với cụ Trang
Trình đang ẩn cốt tại phía nam sông Bạch Đà (tức là xã Cộng
Hiền ngày nay)
       Lịch sử trước sau rồi sẽ sáng tỏ, là con cháu nhà Mạc, mang
dòng họ Đế vương, chúng ta hãy làm điều gì đó cho xứng với
tiền nhân đã có một thời oanh liệt.
Vĩnh Bảo ngày 23/4/2020
Hoàng Phan

Macj

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Ảnh tượng đá vua Mạc Thái tổ thờ tại chùa Hội Linh làng Đào Xá, xã An Đồng huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. (Ảnh do Nhà văn Tô Ngọc Thạch cung cấp)