/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

NGÀY XUÂN ĐỌC SẤM TRẠNG

Đây là bài sấm Đã lưu truyền trong dân gian được cụ Phó Bảng Nguyễn Can Mộng sưu tầm ghi lại đăng ở báo Cây Thông (sài Gòn xưa) năm 1922...

NGÀY XUÂN ĐỌC SẤM TRẠNG

Vũ Hoàng

Nhiều năm nay tôi vẫn suy nghĩ về bài sấm này: TRÌNH QUỐC CÔNG DI HUẤN

Đây là bài sấm Đã  lưu truyền trong dân gian được cụ Phó Bảng Nguyễn Can Mộng sưu tầm ghi lại đăng ở báo Cây Thông (sài Gòn xưa) năm 1922, sau đó được ông Nguyễn Đức Diên nguyên cựu đại sứ quán Anbani  chép lại. Tuy chưa đủ cơ sở xác minh tính chân thực và xuất xứ của bài sấm nhưng tôi vẫn thấy rất tin tưởng.

Cụ Trạng nói : “Thiên cơ tuy bất tiết, bất đắc bất ngôn nhiên”, Thiên cơ không được tiết lộ nhưng không thể không nói. Mong rằng năm Tân Sửu  này nước Việt Nam ta có khởi sắc.

Trình Quốc Công Di huấn

讖狀

程國公貽訓

白雲還始四百年

雪江留寶作左園

鐵木日來尋的穴

歸鼠月朝首蛇戋

傘山春水牛星聚

沱靈貳口出聖明

龍狂鷹怒東海變

破田飛酉越建榮

Trình Quốc Công Di huấn

Bạch Vân hoàn thủy tứ bách niên

Tuyết giang lưu báu tác tả viên

Thiết mộc nhật lai tầm đích huyệt

Quy thử nguyệt triều thủ xà tiên

Tản sơn xuân thủy ngưu tinh tụ

Đà linh nhị khẩu xuất thánh minh

Long cuồng ưng nộ Đông Hải biến

Phá điền phi dậu Việt kiến vinh

Giải nghĩa

 

Cụ Bạch Vân (cụ Trạng Trình) sau 400 năm sẽ trở lại

Khu vườn (cánh đồng) bên trái dòng Tuyết Giang có cất giữ vật báu

Thiết mộc chính là cây cầu qua sông Hàn . Khi xuất hiện có cây cầu sắt sẽ tìm thấy khu mộ huyệt. cây cầu Hàn nối hai bờ sông Hàn được hoàn thành vào năm 2017 thì năm 2018 tìm thấy hai bia đá của Cụ Trạng tại bờ sông thôn Thanh Trì gần cầu Hàn.

Vào tháng 11 năm Tý rắn đầu đàn sẽ bị tàn lụi, (thất thế), tháng 11 năm tý 2020 kẻ tuổi rắn dự định lên ngôi bị loại. chữ Tiên ở đây là tàn , thủ xà tiên là rắn đầu đàn bị lụi tàn

Trên núi Tản mưa xuân (tháng 2,3) năm sửu  có anh hùng tụ hội

Khu vực sông Đà hai cửa xuất hiện thánh  minh (đây là sông Bạch Đà Vĩnh Bảo)

Trung cộng điên cuồng, Hoa Kỳ nổi giận, biển Đông có biến

Năm sửu có thay đổi trong quan hệ với Tây phương, nước Việt khởi sắc
V.H