/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Sau Lễ ra mắt, Hội đồng đã họp bàn triển khai kế hoạch công tác năm 2014;xây dựng Quy chế hoạt động...

Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Tin và ảnh: Phúc Trí - Đại Minh


     Được sự chỉ đạo và đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong tháng 5/2014, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đã ký quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng lý luận, phê bình VHNT thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

    Sáng 16/6/2014, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Hội đồng đã tiến hành lễ ra mắt. Đến dự Lễ ra mắt có PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung uơng; đại diện các Bộ, Ban, ngành hữu quan; phóng viên các cơ quan Thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

    Hội đồng gồm 28 thành viên do GS. TSKH Tô Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng. Thường trực Lãnh đạo Hội đồng là GS. TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng và các vị đương nhiệm Thường trực lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Nhà văn Đỗ Kim Cuông; Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng.

    Các Ủy viên của Hội đồng gồm các vị là Chủ tịch các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương cùng đại diện các nhà khoa học, các nhà lý luận, phê bình đang công tác trên các lĩnh vực VHNT chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm chức trách.

    Hội đồng là cơ quan trực thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; chịu sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, là cơ quan tư vấn giúp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp nắm bắt hoạt động sáng tạo và lý luận phê bình trong toàn khối Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, trong đời sống VHNT cả nước; hoạt động theo nhiệm kỳ đại hội của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

   Hội đồng góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình VHNT; tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối VHNT của Đảng; gợi ý, định hướng cho sáng tác lý luận, phê bình thuộc các chuyên ngành VHNT đặc thù, luôn gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền VHNT Việt Nam phong phú, tiên tiến, dân tộc, dân chủ và nhân văn.

     Sau Lễ ra mắt, Hội đồng đã họp bàn triển khai kế hoạch công tác năm 2014;xây dựng Quy chế hoạt động; tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học nghệ thuật và vấn đề đạo đức xã hội” dự kiến tổ chức vào tháng 8/2014. Hội thảo này thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ - TƯ của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và bền vững đất nước”

                                       Nguon theo hoinhavanvn