/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

BÀI THƠ THẦN "NAM QUỐC SƠN HÀ"

Còn phần dịch thơ có nhiều dị bản khác nhau, nhưng bản dịch sau được nhiều độc giả yêu thích

BÀI THƠ THẦN "NAM QUỐC SƠN HÀ"

.

       Nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ 21, chúng tôi chép lại bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”. Đây có thể coi như “Bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nước ta. Phần chữ Hán có nhiều bản chép chưa chính xác, ngay cả “Từ điển Hán Nôm” cũng ghi giải nghĩa chữ “hành” (行) còn chú thích và dịch sai chữ “thủ” (取) đồng âm thành chữ "thủ" (守).

       Chúng tôi xin chép nguyên văn lời chú giải của từ điển:

16- (Phó) Sẽ, sắp. ◇ Lí Thường Kiệt 李常傑: “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” 汝等行看守敗虛 (Nam quốc sơn hà 南國山河) Bọn bay rồi sẽ chuốc lấy thất bại.

       Còn phần dịch thơ có nhiều dị bản khác nhau, nhưng bản dịch sau được nhiều độc giả yêu thích.

 

.

Nguyên văn chữ Hán:

.

南 國 山 河

.

南國山河南帝居

截然定分在天書

如何逆虜來侵犯

汝等行看取敗虛

.

Phiên âm:

NAM QUỐC SƠN HÀ

.

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

.

Dịch thơ:

.

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách Trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Ngọc Tô sưu tầm

.