/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

XUÂN MẬU TUẤT

/Hoa đào ửng má tháng giêng. Mắt chiều thuở ấy liêng biêng gọi mời!/ thơ NT

XUÂN MẬU TUẤT

.

Tết về bẽn lẽn nắng vàng

Tóc xuân ai chải điệu đàng hồn thiêng

Hoa đào ửng má tháng giêng

Mắt chiều thuở ấy liêng biêng gọi mời!
.Xuân Mậu Tuất
.