/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

VĨNH BẢO - BƯỚC CHÂN THEO DỌC THỜI GIAN

/Nhâm Dần(15) về với chàng Phòng. Ước gì đầu bạc răng long trọn đời?/ Thơ NT

VĨNH BẢO - BƯỚC CHÂN THEO DỌC THỜI GIAN

.

Bước chân theo dọc thời gian

Từ ngày khai khẩn đất hoang xanh bờ

Đông Hán(1): Giao Chỉ bơ vơ

Đinh - Tiền Lê(2) thật mộng mơ châu Hồng

Thời Lý(3)Hồng Lộ trùng phùng

Thời Trần (4) phủ lộ Tân Hưng diệu huyền

Thời Minh (5) thuộc phủ Tân Yên

Lê sơ (6) Nam Sách xe duyên gọi mời

Quang Thuận thập niên (7) chơi vơi

Hải Dương từ đó bời bời lời ru

Mạc, Lê (8) nối tiếp say sưa

Hạ Hồng đầu Nguyễn (9) phải bùa Ninh Giang

Tứ - Vĩnh (10) duyên bén ngỡ ngàng

Mùa thu Mậu Tuất(11) trình làng xe tơ

Ngũ niên Tự Đức(12) bất ngờ

Ninh kiêm nhiếp Vĩnh ngác ngơ lối về

Nỗi lòng man mác chiều quê

An Bồ, Đông Tạ(13) bến mê rối bời

Nhâm Thìn(14) day dứt ngậm ngùi

Bỏ Hải yêu Kiến sụt sùi nhớ mong

Nhâm Dần(15) về với chàng Phòng

Ước gì đầu bạc răng long trọn đời?

__________

Chú thích: (1) 25 – 220, mảnh đất Vĩnh Bảo thuộc quận Giao Chỉ; (2) 970 - 1009; (3) Lý: 1010 – 1225; (4) 1225 - 1400; (5) 1407 – 1427 thời kỳ thuộc Minh; (6) 1428 – 1527 mảnh đất Vĩnh Bảo thuộc lộ Nam Sách, sau là thừa tuyên Nam Sách; (7): 1469 thừa tuyên Nam Sách đổi thành thừa tuyên Hải Dương; (8): 1527 – 1788: Nhà Mạc và Lê trung hưng; (9) Năm 1822 phủ Ninh Giang thay phủ Hạ Hồng; (10) Tứ Kỳ  và Vĩnh Lại; (11): Năm 1838 h. Vĩnh Bảo ra đời gồm năm tổng h. Tứ Kỳ và ba tổng h. Vĩnh Lại; (12) Năm 1852 phủ Ninh Giang kiêm nhiệm huyện lỵ Vĩnh Bảo; (13) Huyện lỵ Vĩnh Bảo lúc đầu ở tổng An Bồ, cuối thế kỷ XIX dời về tổng Đông Tạ; (14) Cuối 1952 Vĩnh Bảo được tách từ tỉnh Hải Dương về tỉnh Kiến An; (15) Cuối 1962 tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng hợp nhất.
NGỌC TÔ