/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

U 23 NGÀY TRỞ VỀ

/Nếu vì lợi ích quốc gia. Biển người ra đón, cờ hoa vẫy chào/ Thơ NT

U 23 NGÀY TRỞ VỀ

.

Nếu vì lợi ích quốc gia

Biển người ra đón, cờ hoa vẫy chào

 

Còn dù chức trọng quyền cao

Không vì dân tộc ma nào ngó lơ…

                             28/01/2018
NGỌC TÔ
.