/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

TRĂNG VÀNG LÃNG ĐÃNG MÊ SAY

/Bạn giờ lấy viện làm nhà. Mang thơ ra ướp hồn hoa tháng ngày/ Thơ TNT
TRĂNG VÀNG LÃNG ĐÃNG MÊ SAY
Tặng nhà thơ Vũ Thành Chung
.
Bạn giờ lấy viện làm nhà
Mang thơ ra ướp hồn hoa tháng ngày

Trăng vàng lãng đãng mê say
Bóng thu xao xác thân gầy tóp teo

Ơn giời mang hạt nhớ gieo
Kiếm đôi ba chữ hanh heo cõi người

Câu lục nông nổi gọi mời
Như cầm được nắng vàng tươi cuối mùa

Câu bát đắng đót chát chua
Bờ đau rí rách gió lùa miên man

Cuộc đời phiêu bạt lang bang
Đem thơ chưng cất mơ màng miền quê

Bão dông vây kín tứ bề
Đội mưa tìm lại lời thề heo may?
NGỌC TÔ
.

Có thể là hình ảnh về đường