/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

TÌNH CÁT CÒ

/Hết ngày rồi lại thâu đêm. Ngàn năm sóng vỗ buộc duyên chúng mình./ Thơ Thi An

Thi An


TÌNH CÁT CÒ

 

Tình anh như bãi Cát Cò

Lăn tăn sóng biếc vô bờ là em

Hết ngày rồi lại thâu đêm

Ngàn năm sóng vỗ buộc duyên chúng mình.

 

(Trích ở tập Gọi Đò)