/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

QUÊ XƯA CHỈ CÓ MỘT LÀNG

Cách đây vài năm trên báo chí đã nêu Lạ lùng thay ở 1 xã có 500 cán bộ, nay về quê ngoại thấy làng cũ giờ thành sáu...

Ngọc Tô 

QUÊ XƯA CHỈ CÓ MỘT LÀNG

 .
Quê xưa chỉ có một làng*

Một cô thôn trưởng dịu dàng sớm trưa
 

Mỏng manh phụ cấp lặng tờ

Mấy cân thóc hẩm, dăm bò gạo hôi

 

Bây giờ thời thế khác rồi

Tiền lương bạc triệu người người bon chen

 

Quê tôi danh hẩm phận hèn

Học theo kiểu Mỹ đặt tên đáng buồn

 

Từ một (1) cho tới sáu (6)… thôn

Bao la “Lý trưởng” dập dồn Bí thư

 

Làng nhàng trưởng xóm ngất ngơ

Đếm sao cho xuể… sững sờ tiền công

 

Thương sao cây lúa nghẹt đòng

Một sương hai nắng nhà nông cấy cày

Cứ phình làng xã thế này

Cạn khô ngân khố đắng cay kiếp nghèo?

__________

*Trước kia chỉ là một làng, còn bây giờ thành 6

 Quê ngoại, 2019