/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

PHẢI CHĂNG SÓNG THẢ BÙA TÌNH?

/Phải chăng sóng thả bùa tình. Hay mình quên lú lúc mình phân thân…?/ Thơ TNT

Tô Ngọc Thạch

PHẢI CHĂNG SÓNG THẢ BÙA TÌNH?

.

Neo mình giữa biển ngày xưa

Vòm trời hồi ấy như vừa chợt qua

 

Khói sương bảng lảng chiều tà

Tay huơ chạm chính tay ta đang cầm

 

Tưởng bờ vời vợi xa xăm

Ai ngờ ngay sát dưới chân vô hình

 

Phải chăng sóng thả bùa tình

Hay mình quên lú lúc mình phân thân…?

 

Thu Đinh Sửu