/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

NGHỊCH LÝ!

/Ngày xưa cướp của nhà giàu. Chia cho bần, cố ao sâu ruộng vườn/ NT

NGHỊCH LÝ!
 

Ngày xưa cướp của nhà giàu
Chia cho bần, cố ao sâu ruộng vườn
 

Ngày nay cướp của tá điền
Dâng cho tỷ phú có huyền thoại không?
.


Ngọc Tô