/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

MIẾU LÀNG CÓ TỰ XỬA XƯA

/Xa quê năm chục xuân tròn. Miếu làng vẫn mãi trường tồn trong tôi!/ Thơ Ngọc Tô

MIẾU LÀNG CÓ TỰ XỬA XƯA

 

Miếu làng có tự xửa xưa

Từ thời lập ấp bên bờ Hóa Giang

 

Miếu thờ hai vị Thành Hoàng*

Linh thiêng dưới ánh hào quang trong ngần

 

Nhớ hồi tôi vẫn chân trần

Đói mơ mẩu sắn nướng vần than rơm

 

Miếu không cho áo cho cơm

Nhưng cho con chữ** thảo thơm nên người

 

Thế rồi vật đổi sao dời

Mấy cha văn hóa “con trời” bứa ngang

 

Chùa chiền miếu mạo đập tan

Sắc phong, tượng gỗ… hóa vàng đêm đêm

 

Cái thời mù quáng niềm tin

Cái thời văn hóa đảo điên, thấp lùn…

 

Xa quê năm chục xuân tròn

Miếu làng vẫn mãi trường tồn trong tôi!

__________

* Miếu Nội Tạ - Vĩnh Bảo thờ Thiện Thông Hưng Sĩ và Công chúa Huyền Trân

** Trường học cấp I của thế hệ chúng tôi được đặt tại miếu làng


Ngọc Tô