/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

LẤY ĐÂU RA SẮC THÀNH HOÀNG

/Lấy đâu ra sắc thành hoàng. Để tôi đem tích hóa vàng tháng năm?/ Thơ TNT

Ngọc Tô 

LẤY ĐÂU RA SẮC THÀNH HOÀNG

 

Triều đình phong kiến về sau

Không sao chấp nhận nỗi đau ngụy triều*

 

Quan quân nhà Mạc tiêu điều

Người chìm biển máu kẻ phiêu diêu bồng

 

Bao nhiêu nhân vật lẫy lừng

Vùi chôn danh tiếng dưới lòng đất sâu...

 

Còn ai nhắc tới công hầu

Vua tôi một thuở đục ngàu thời gian

 

Lấy đâu ra sắc thành hoàng

Để tôi đem tích hóa vàng tháng năm?

__________

* Bị đánh bại vào cuối năm 1582, các triều đại phong kiến sau này đều cho nhà Mạc là ngụy triều. Vì vậy tất cả quan lại hay hoàng thân quốc thích nhà Mạc đều không được phong sắc thần.

.

Đây là sắc phong thần cho Nam Hải Đại Vương, tương truyền là của Tứ Dương hầu Phạm Tử Nghi, nhưng thực tế là của Thủy thần  Nam Hải Đại Vương....