/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

LAS VEGAS

“Đêm giữa ban ngày”** dứt day lòng nhói buốt
Tô Ngọc Thạch
 
LAS VEGAS*!
 
 
Dreams have come true from the desiccated desert
The roots of craving cards exert
          Their adherence deeply to the bone marrow
“Nights in the daylight”** upset my mind in sorrow
Clouds are overflowing above the luxurious city
The have-nots dream of villas in spite of their poverty
The haves in high life crave for more possession
Coming from the four corners of the world in concatenation
Plenty of games and oodles of money consuming ways
Days and nights are endless in the world nowadays
The value of money or surplus interest
That discounts one’s soul or increases percentage of body to the highest
Those moths are burning their lives to the last coin
In high feather they laugh joyfully with those they conjoin
The winners are looking for a way to spend their money
In Las Vegas I feel the complex of inferiority
That’s a privileged world in a fabulous region!
 
                              Las Vegas, USA VIII/2010
 
_________
*At the beginning, it was a place of recreational games for workers of the hydroelectric Hoover Dam in the Nevada Desert. Later on it developed into a huge gambling and recreational center as it is now.
** This may be a counterargument to the “Nights in the daylight”, a narrative by Vũ Thư Hiên. At Venetian area an artificial sky was created; under it days and nights are the same. Clocks are not available here, which makes guests oblivious to the time.
 
(Phần chuyển ngữ sang tiếng Anh - dịch giả Thiếu Khanh)
 
@@@
 
LAS VEGAS*!
 
 
Bao ước mơ mọc lên từ sa mạc cằn khô
Rễ ăn sâu vào tủy xương
        những con bài khao khát
“Đêm giữa ban ngày”** dứt day lòng nhói buốt
Bảng lảng mây trời khắp chốn phồn hoa
Kẻ nghèo hèn muốn mình có vila
Giới thượng lưu muốn mình giàu hơn nữa
Nườm nượp về đây từ năm châu thời mở cửa
Đủ các trò chơi, đủ các ngón tiêu tiền
Thế giới này ngày không cạn sang đêm
Giá trị đồng tiền hay thặng dư lãi suất
Chiết khấu linh hồn tăng phần trăm thể xác
Những con thiêu thân đốt cháy cuộc đời
                đến từng đồng xu lẻ còm nhom
Vẫn vui cười hớn hở, bông lơn
Kẻ thắng bạc tìm cách tiêu thỏa thích
Đến nơi đây mới thấy mình
            nhỏ nhoi giữa Las Vegas
Một thế giới riêng trên vùng đất hoang đường!
 
                              Las Vegas, Hoa Kỳ  VIII/2010
__________
* Lúc đầu chỉ là những trò chơi giải trí cho những người làm thủy điện Hoover Dam trên sa mạc Nevada và sau đó phát triển thành trung tâm cờ bạc, giải trí lớn như bây giờ.
** Coi như một phản biện về tập ký của Vũ Thư Hiên. Ở khu Venetian  người ta làm vòm trời nhân tạo, đêm cũng như ngày, không đâu treo đồng hồ để khách không còn khái niệm về thời gian.