/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

KHOẢNG TRỜI

/Thì đem mưa nắng. Gieo vào đầy vơi. Thì đem trống vắng. Làm xanh khoảng trời./ Thơ TNT

Tô Ngọc Thạch

 

KHOẢNG TRỜI

 

Khoảng trời anh nắng

Nồng cháy tình em

Đãi đằng năm tháng

Chập chờn đêm đêm

 

Khoảng trời em mưa

Làm anh ướt áo

Từ thủa xa xưa

Đến giờ chưa ráo

Cơn lạnh thấm dần

Vào hơi thở ấm

Hồn thương trắng ngần

Giọt mầm lấm tấm

 

Đêm hằn nếp gấp

Ngày dài rỗng roang

Nghe lòng se sắt

Nỗi buồn loang loang

 

Thì đem mưa nắng

Gieo vào đầy vơi

Thì đem trống vắng

Làm xanh khoảng trời.


@@@
Poet: To Ngoc Thach
 

A DISTANCE IN THE SKY

 

My sky is in sunlight

With your love so warm

Time has gone trite

Nights unusually transform

 

It was raining in your sky

My dress got wet

Much time has gone by

Now it’s not dry yet

 

The cold infiltrates gradually

Into my warm breath

Snow-white the loving soul to be

Seeds are to scatteringly germinate

 

Nights are shrunken with creases

Days are long and hollow

The grief in my heart increases

Larger and larger my sorrow

 

Then spread rain and sunshine

Everywhere low and high

And the solitude of mine

To keep blue the sky.