/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

HUYỀN THOẠI 81 NGÀY VÀ ĐÊM (A LEGEND ON 81 DAYS AND NIGHTS)

/Tám mốt ngày đêm. Cổ Thành hắt sáng vào huyền thoại chiến tranh./ Thơ TNT

HUYỀN THOẠI 81 NGÀY VÀ ĐÊM   

Tưởng nhớ các liệt sỹ Thành Cổ, Quảng Trị.

 

Chiếc gậy Trường Sơn

        nối cơ thể với đường mòn

             hành quân dẫn tôi về Thành Cổ*

Chiến trận năm xưa

          lá thời gian phủ che dĩ vãng thương đau

Đồng đội tôi chưa yên giấc dưới đất sâu

Đằng đẵng tháng năm

Vết thương chiến tranh khắc vào cõi nhớ

Giấc ngủ gầy còm duỗi dài hơi thở

Ngày hè đỏ lửa

Héo quắt hoàng hôn

Nỗi bâng khuâng trong kỷ niệm cuộn tròn

Ngọn gió miền Trung

         quất vào thịt da

                   nghe tên mình có ai đang gọi

Nén hương thơm khói cong như dấu hỏi?

Có tấc đất Cổ Thành nào

           không nhuốm máu đồng đội tôi

Tứa máu ngón tay

           bới vào đạn nổ bom rơi

Tìm viên gạch vẹn nguyên

          khó như mò kim đáy bể

Tám mốt ngày đêm Cổ Thành

          thành tượng nung trong chảo lửa

Rực sáng không gian

Muôn đớn đau giằng xé tâm can

Bao chân linh khắp chân trời phiêu bạt

Mảnh đất thiêng cho tôi câu thơ quặn thắt

Viết vào hồn mình gửi tới các anh

Tám mốt ngày đêm

Cổ Thành hắt sáng vào

              huyền thoại chiến tranh.

__________

* Đế quốc Mỹ đã thả xuống Thành Cổ 328.000 tấn bom, tương đương 7 quả bom nguyên tử ở Hirosima, hàng ngày có 150 – 170 lần máy bay bắn phá và 12 -16 lần khu trục hạm, tuần dương hạm tuần tiễu. Trên 10.000 chiến sỹ giải phóng quân đã anh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm.


@@@ 

 

A LEGEND ON 81 DAYS AND NIGHTS

For commemorating the martyrs at the Ancient Wall in Quảng Trị.

 

The Trường Sơn stick

        connected body with the trail

        thence the operation led me to the Ancient Wall*

The battles were a long time ago

       the leaves of time have covered the heart-breaking past of all

Deep in the earth my comrades haven’t been satisfied

In interminable time

the wounds of war can still be espied

Breaths stretching in scraggy sleep

The fierce summer days were something to reap.

Wizening twilight

The melancholy in memories to recite

The wind from Central Vietnam

        whipping the skin and flesh

        sounding like someone is calling me in the dark

The smoke from perfumed incense making a question mark

Is there any place at the Ancient Wall

        that’s not stained with my comrades’ blood?

Digging into mounds of rubble

        with bleeding fingers instead of using a thud

Finding a brick intact was as hard

         as groping the seabed for a pin

For eighty-one days and nights,

         the Ancient Wall was like the hell we were in

The space was shone bright

All the pain in our hearts was at its height

Not a few spirits going adrift everywhere

The sacred land inspires me too painful verses to bear

I write them onto my soul for you of many a thousand

For eighty-one days and nights

       the Ancient Wall

        throws the light to the war legend.

__________

* American imperialists have dropped 328,000 tons of bombs on the Ancient Wall; this amount of weapon equals to 7 times the atomic bomb dropped on Hiroshima, Japan. Every day there were 150 – 170 attacks by American air forces and 12 – 16 by their destroyers and cruisers. More than 10,000 soldiers of the Liberating Forces were killed during these 81 days and nights.