/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

ĐỪNG BAY ĐỪNG LIỆNG TUYẾT ƠI!

/Đừng bay. Phai mái tóc chờ. Giá băng ngày ấy tràn bờ sang nhau./ thơ TNT

ĐỪNG BAY ĐỪNG LIỆNG TUYẾT ƠI!

 .

Đừng bay. Đừng liệng tuyết ơi

Đòng đưa chi nữa mà  mời mọc nhau

 

Đừng chao. Đừng xoáy nỗi đau

Nắng xưa đã tắt nát nhàu tình ta

 

Đừng quay. Thôi nhé ngân nga

Vòng luân hồi nhớ la đà hoàng hôn

 

Đừng chao. Nhầu nhĩ vạt  buồn

Mệt nhoài ký ức cội nguồn xa xăm

 

Đừng rơi. Buốt thót tháng năm

Chênh vênh chiều đổ lặng thầm vào mơ

 

Đừng bay. Phai mái tóc chờ

Giá băng ngày ấy tràn bờ sang nhau.

 Thành phố Barnaul II/1989
TNT