/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

BIỂN VÀ TRĂNG

Những câu lục bát viết đã lâu, song khi đọc vẫn dạt dào cảm xúc

Tô Ngọc Thạch

BIỂN VÀ TRĂNG
.

Nàng ra
Sóng thả
Bùa mê
Biển thương nghiêng ngả
Đêm hè ngác ngơ
Mây lạc đường
Gió đòng đưa
Đáy xanh thăm thẳm
Hồn
Thơ
Phiêu bồng
Trăng trên
Bối rối
Thẹn thùng
Bởi trăng dưới nước
Muôn trùng tuyệt hơn?

Bãi tắm Đồ Sơn, 1996

(Trích từ tập Giọt nhớ)